Nieuwe aanhangerwet

Nieuwe wet ongeremde aanhangwagens

Het principe van Europese Type Goedkeuring, al bekend voor auto's, is door richtlijn 2007/46 tot alle andere categorieën uitgebreid.

"Kleine ongeremde aanhangwagens", namelijk die van de categorie O1 (minder dan 750 kg), vallen dus onder het toepassingsgebied van deze richtlijn.

Sinds 29.10.2010 moeten nieuwe typen van O1-aanhanwagens door een Europese typegoedkeuring gedekt worden.

Vanaf 29.10.2012 zullen alle nieuwe O1-aanhangwagens bovenop het aanwezig zijn van een geldige typeplaat met chassisnummer ook een europese typegoedkeuring moeten hebben en vergezeld zijn van een COC (Certificate Of Conformity) of gelijkvormigheidsattest.

Deze bepalingen werden omgezet in Belgisch recht door het koninklijk besluit van 14 april 2009 tot wijziging van het Technische reglement (Koninklijk Besluit van 15.03.1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen).

 
Share |